Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową.

1. Administrator danych osobowych:

  Administratorem Państwa danych jest firma CENTRUMHANDLOWE.ONLINE zarejestrowana pod numerem ewidencyjnym: NIP: 971-057-13-72, mająca siedzibę w polsce.

  2. Dane dostępowe i hosting:

    Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych.

    Podczas każdego wywołania strony internetowej, serwer automatycznie zapisuje jedynie tzw. logi serwera, takie jak nazwa żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych oraz dostawca usług internetowych (dane dostępowe). Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty.

    Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od zakończenia Państwa wizyty na stronie. Usługi hostingowe dostarczane są przez zewnętrznego usługodawcę na nasze zlecenie.

    2. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy i utworzenia konta klienta:

    Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy Państwo dobrowolnie nam je przekazują, na przykład składając zamówienie, kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego, e-maila lub SMS-a lub zakładając konto klienta.

    Pola obowiązkowe są domyślnie oznaczone, ponieważ zawierają dane niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy.

    Z przekazanych danych korzystamy w celu wyceny, sporządzenia umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu wyceny lub umowy oraz po usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania danych zostaną one usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych.

    3. Formularz kontaktowy, wiadomości e-mail, newsletter:

    Przetwarzane dane osobowe mogą obejmować imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy, numer NIP oraz dane adresowe – (dotyczy podmiotów gospodarczych).

    Dane te są przetwarzane wyłącznie w celach weryfikacyjnych, księgowo-podatkowych (np. wystawienia faktury) oraz kontaktu w celu przedstawienia oferty usługowej.

    Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili.

    W tym celu prosimy o kontakt na adres: kontakt@transmisjedlafirm.pl lub skorzystanie z odpowiedniej funkcji w Państwa koncie klienta.

    4. Wyjątki do zachowania i przetwarzania danach osobowych:

    • Zachowujemy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych w różnych przypadkach, w tym podczas zawierania umowy, jej trwania, wystawiania rachunków i faktur, a także informowania o przestrzeganiu warunków umowy, płatnościach i zadłużeniach, a także w przypadku podejmowania działań windykacyjnych w celu odzyskania należności.
    • 5.Przekazywanie danych osobowych:
    • Dodatkowo, zastrzegamy sobie możliwość przekazania tych danych podmiotom trzecim, takim jak sądy, kancelarie prawne, firmy windykacyjne lub podmioty zajmujące się odkupywaniem zadłużeń, w przypadku powstania zaległości.
    • 6. Dane kontaktowe i prawa użytkowników:

    Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych.

    W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: kontakt@transmisjedlafirm.pl.


     Polityka Cookies:

    Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji żądanych przez użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis: www.transmisjedlafirm.pl

    § 1 Definicje

    1. Administrator – firma CENTRUMHANDLOWE.ONLINE Zarejestrowana w jako podmiot gospodarczy: NIP 9710571372;; która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

    1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Serwisu.
    2. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
    3. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
    4. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy.
    5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Serwisu.
    6. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

    § 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

    1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
     Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi.
     Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
    2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

    a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia.
    Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

    b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
    Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

    1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

    § 3 Gromadzenie danych

    Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera.
    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
    Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

    • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
    • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
    • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
    • czas nadejścia zapytania,
    • pierwszy wiersz żądania HTTP,
    • kod odpowiedzi HTTP,
    • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
    • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do naszego serwisu nastąpiło przez odnośnik,
    • informacje o przeglądarce użytkownika,
    • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
     Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis www TRANSMISJEDLAFIRM.PL
     Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

    § 4 Cele w jakich wykorzystywane są pliki Cookies

    1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:

    a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej Serwisu.

    b) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

    c) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

    d) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

    e) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

    • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

    a) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

    b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

    c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

    • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej, a w szczególności do:
     a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
     W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
     b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
    • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu,
     umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
    • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk,
     które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
    • Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego poprzez Facebook lub Twitter.
    • Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook i Twitter.(x)Instagram.
    • Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znjadują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.
    •  Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców. http://www.facebook.com/policy.php http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
    •  Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu.

    Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (http://noscript.net/).”

    § 5 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies.

    1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
     Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
     Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
     Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
    3. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące ustawień Polityki Cookies i uch usunięcia.: Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/ Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
    4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.