Okres urlopowy w naszej firmie od 3-18 sierpnia.
Przykładowa obsługa techniczna eventów!